Archives for apr,2019

You are browsing the site archives by date.

Radónové riziko alebo hrozba pre zdravé bývanie

Obr. 1    Geografické znázornenie radónového rizika Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu v zemskej kôre. Samotný radón nie je pre človeka až tak nebezpečný ako produkty jeho látkovej premeny...
Read More