Viacpolohové prepínače

Ovládací panel Air 70 sa nachádza na bočnej strane interiérového krytu jednotky. Viacpolohový prepínač umožňuje diaľkové prepnutie vetracieho výkonu. Kontrolka na prepínači upozorní na znečistené filtre.

  Objednávací kód
4-polohový prepínač s indikátorom znečistenia filtrov 540214

 

Bezdrôtové ovládanie

Bezdrôtové ovládanie umožňuje pohodlné prepnutie vetracieho výkonu jednotky.

  Objednávací kód
Sada bezdrôtového ovládania s 2‐polohovým spínačom 531788
Sada bezdrôtového ovládania so 4‐polohovým spínačom 531789

 

Vlhkostné čidlo

Jednotka Air 70 cez vlhkostné čidlo registruje nárast vlhkosti vzduchu a automaticky sa nastaví na vyšší vetrací výkon.

  Objednávací kód
Vlhkostné čidlo 450102

 

Senzor CO₂

Vďaka senzoru CO₂ jednotka reaguje na zvýšenú koncentráciu kysličníka uhličitého v interiéri. Jednotka sa automaticky nastaví na vyšší vetrací výkon.

  Objednávací kód
Senzor CO₂ 450101

 

Kaskádové riadenie

Lokálne rekuperačné jednotky Air 70 je možné radiť do väčších vetracích celkov a riadiť cez jediné zariadenie Master. K hlavnej jednotke Master je možné priradiť až do 4 podradených jednotiek Slave.

Novinky