Domov / Príslušenstvo pre centrálne jednotky / Čistička vzduchu Pure Induct

Čistička vzduchu Pure Induct

Znečistené ovzdušie je problém, ktorý sa týka nás všetkých. Každý deň sa nadýchneme viac ako 25000-krát a preto je pre naše zdravie veľmi dôležité, aby bola kvalita vzduchu čo najvyššia.

Brink vyvinul jedinečné zariadenie Pure Induct, ktoré vďaka potrubnej čističke vzduchu odstraňuje všetky znečisťujúce častice prítomné vo vzduchu: škodlivý prach, jemné častice, vírusy, baktérie, peľ a plesne.

Zariadenie Pure Induct sa umiestňuje na prívodné potrubie vetracieho systému. Využíva proces ionizácie, ktorý koaguluje kontaminanty vo vzduchu na väčšie častice, ktoré sú zachytávané špeciálne upraveným statickým filtrom Brink. Výsledkom je zdravý a čistý vzduch, ktorý je zbavený všetkých škodlivých látok.

PURE INDUCT  je účinnejší než filter HEPA a eliminuje

  • frakcia častíc od 0-3 až 7-0 μm– 99,94%
  • spóry plesní ≤ 100 μm – 97%
  • baktérie ≤ 100 μm – 98%

podľa TÜV r.č. TR-KKL-2020-053-S1

Výhody  PURE INDUCT

  • Čistejší vzduch pre Vaše zdravie
  • Filtruje i tie najmenšie častice
  • Plne automatická prevádzka
  • Účinnejší systém ako HEPA filter
  • Kvalitná nízkoenergetická prevádzka v kombinácii s centrálnym ventilačným systémom

Doklady na stiahnutie

Certifikát

Prezentácia Pure Induct

Produkty-2

Novinky