Filtre

filter G3 2  filter g4 filter f7
 Filter G3  Filter G4  Filter F7

Vzduchové filtre sa nachádzajú na nasávaní vzduchu z exteriéru a na odťahu znehodnoteného vzduchu z miestností pred výmenníkom tepla. Zachytávajú prachové častice a v prípade fitlrov triedy F7 i jemné peľové častice. Vďaka filtrom je vetracím systémom zabezpečený nielen prísun čerstvého ale zároveň čistého vzduchu. 

Jednotky Renovent Excellent a Renovent Sky sa štandardne dodávajú so sadou filtrov triedy G4. Je možné objednať jemný peľový filter triedy F7 alebo sadu filtrov G4/F7. Filtre F7 sú zvlášť určené do domácností, kde sa vyskytujú problémy s alergiami na peľ.

Objednávacie kódy:

 

Flair 

325/400

Renovent Excellent

180

Renovent Excellent

300/400/450

Renovent Sky

150/200

Renovent Sky

300

Sada G3

-

531525  531770 - -

Sada G4/G4

532716

531979 

531838

533000

532000

Sada G4/F7

532703

 -

531839

533002

532002

Filter F7 532702  533025

531771

533001

532001

Produkty-2

Novinky