Domov / Príslušenstvo pre centrálne jednotky

Príslušenstvo

Príslušenstvo centrálnych rekuperačných jednotiek pozostáva z viacerých prvkov riadenia systému, z možnosti výberu protiprúdového výmenníka v štandarnej dodávke za entalpický výmenník, z rôznych typov filtrov a z ďalších komponentov, akými sú prídavný predohrev alebo dohrev.

 

Regulácia >

Air-Control Programovateľný ovládač Brink Air Control
4-way-switch Viacpolohové prepínače
wireless Bezdrôtové ovládanie
vlh. sensor Vlhkostné čidlo
CO2-senzor Senzor CO₂
3_way Trojcestný ventil
  Kaskádové riadenie

 

Enthalpie

Entalpický výmenník >

 

 

Filtre >

filtre Prachový filter triedy G3
Prachový filter triedy G4
Peľový filter triedy F7

 

 

Prídavný predohrev a dohrev >

  Prídavný predohrev
postheater Prídavný dohrev

 

Čistička vzduchu Pure Induct >

 

Zvlhčovač vzduchu Evap >

Produkty-2

Novinky