DomovPríslušenstvo pre centrálne jednotky / Entalpický výmenník

Entalpický výmenník

Enthalpie

Jednotky Renovent Excellent a Renovent Sky je možné vybaviť entalpickým výmenníkom, ktorý je schopný previesť určité množstva vlhkosti z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. Tento jav umožňuje špeciálna membrána, ktorá úplne oddeľuje privádzaný vzduch od odvádzaného, ale pritom nebráni prestupu vlhkosti medzi oboma tokmi vzduchu. Výsledkom je príjemnejšie vnútorné prostredie, v ktorom je relatívna vlhkosť vyššia než pri použití konvenčného výmenníku tepla. Entalpický výmenník nájde svoje uplatnenie najmä v oblastiach s dlhším zimným obdobím, kde teploty výrazne klesajú pod bod mrazu.

Objednávacie kódy:

 

Renovent Excellent

Renovent Sky

Entalpický výmenník

532059

532060

Poznámka: Entalpický výmenník pre jednotky Renovent Excellent 300/400/450 a pre Renovent Sky 300.

Produkty-2

Novinky