Domov / Príslušenstvo pre centrálne jednotky / Ovládače a senzory pre Renovent

Ovládače a senzory pre Renovent

Viacpolohové prepínače

Brink_4-way-switch_filter

Viacpolohové prepínače umožňujú manuálne prepnutie vetracieho výkonu podľa prednastavených hodnôt na displeji jednotky alebo cez programovateľný ovládač. Na jednotku je možné napojenie prídavného prepínača a kombinácia s bezdrôtovým ovládaním.

Objednávací kód
4-polohový prepínač s indikátorom znečistenia filtrov 540262

 Bezdrôtové ovládanie

Brink_wireless-remote-control-receiver-transmitter-kit

Bezdrôtové ovládanie umožňuje prepnutie vetracieho výkonu podľa prednastavených hodnôt na displeji jednotky alebo cez programovateľný ovládač. Na jeden prijímač je možné napojenie 6 prepínačov.

Objednávací kód
Sadu bezdrôtového ovládania s 2‐polohovým spínačom 531788
Sada bezdrôtového ovládania so 4‐polohovým spínačom 531789

Vlhkostné čidlo

vl-sensor

Pri napojení vlhkostného čidla jednotka registruje nárast vlhkosti vzduchu na odťahu z miestností. Zvýšená vlhkosť v akomkoľvek priestore je registrovaná vlhkostným čidlom, ktoré zadá signál pre zvýšenie odťahu. Po ustálení požadovanej vlhkosti vzduchu sa systém automaticky prepne do prednastaveného vetracieho režimu. Citlivosť vlhkostného čidla je nastaviteľná užívateľom.

Objednávací kód
Vlhkostné čidlo 310657


Senzor CO₂

co2-sensor

Senzory CO₂ reagujú na zvýšenú koncentráciu kysličníka uhličitého v interiéri. Pri zaregistrovaní nárastu nad nastavený limit automaticky spúšťajú chod jednotky na vyšší vetrací výkon. Rekuperačné jednotky rady Renovent v kombinácii so senzormi CO₂ sú zaradené do energetickej triedy A+. Citlivosť senzorov je možné nastaviť na jednotke.

Objednávací kód
Senzor CO₂ 532126

Produkty-2

Novinky