Software Brink Service Tool

 

Softvér Brink Service Tool je aplikácia určená pre inštalačné firmy a pre servisných technikov. Umožňuje kontrolu vetracích jednotiek Brink cez servisné pripojenie, a v prípade poruchy rýchle zistenie príčiny. Po pripojení k internetovej sieti aktualizácia softvéru prebieha automaticky.

Pre bližšie informácie prosím kontaktuje našu kanceláriu na tel. čísle 02/43 29 13 45.