Nadštandardná 5-ročná záruka BRINK

Viac ako tridsaťročné skúsenosti vo výrobe a vývoji vetracích zariadení umožnili holandskému výrobcovi Brink Climate Systems vyvinúť vysokokvalitné výrobky 6. generácie pod názvom Renovent a novú generáciu jednotiek Flair. Presvedčený o vysokej kvalite vlastných výrobkov a na zabezpečenie istoty investície svojich zákazníkov výrobca zahájil program nadštandardnej záruky na celú produktovú radu jednotiek Renovent a Flair:

– Renovent Excellent 180 (PLUS)
– Renovent Excellent 300 (PLUS)
– Renovent Excellent 400 (PLUS)
– Renovent Excellent 450 (PLUS)
– Renovent Sky 150 (PLUS)
– Renovent Sky 200 (PLUS)
– Renovent Sky 300 (PLUS)
– Flair 325 (PLUS)
– Flair 400 (PLUS)

Záruku je možné nadobudnúť na dobu 5-tich rokov a je spojená so servisom a údržbou vetracích zariadení počas dĺžky trvania záruky.

Ako postupovať pre získanie nadštandardnej záruky:
• Zakúpenie rekuperačnej jednotky Renovent s balíkom nadštandardnej záruky 5-rokov. Súčasťou balíka je sada 10 filtrov pre konkrétny typ zariadenia.
• Zaslanie vyplneného a podpísaného formulára užívateľom a technikom na adresu distribútora Smartsun s.r.o., Strojárenská 8, 900 27 Bernolákovo.

Užívateľ bude zaregistrovaný priamo v databáze výrobcu Brink Climate Systems. Potvrdenie o registrácii obdrží užívateľ i technik na e-mailové adresy uvedené vo formulári. Následne bude užívateľovi doručená Zmluva o servise a údržbe. Po podpísaní sa užívateľ riadi touto zmluvou a dbá o pravidelnú údržbu zariadenia. Údržba je spoplatnená služba podľa vopred dohodnutých podmienok, resp. na základe Zmluvy o servise a údržbe.

Podrobnejšie informácie vám radi poskytneme na tel. č. (0)2 43 29 13 45.