Archives for feb,2018

You are browsing the site archives by date.

Tichý chod jednotiek Brink

Každým ďalším rokom sa sprísňujú nielen normy na energetickú účinnosť zariadení ale i na hlučnosť. Je dôležité dodržať povolenú hranicu intenzity hluku, nakoľko má výrazný vplyv na fyzickú i psychickú pohodu človeka.  V snahe...
Read More

Distribučný systém Air Excellent

Brink Climate Systems BV. je popredným dodávateľom kompletných systémov riadeného vetrania. Rekuperačné jednotky spolu s distribučným systémom tvoria jeden premyslený funkčný celok. Vzduchotechnický  systém AIR EXCELLENT je špičkou...
Read More