Blog

Tichý chod jednotiek Brink

Každým ďalším rokom sa sprísňujú nielen normy na energetickú účinnosť zariadení ale i na hlučnosť. Je dôležité dodržať povolenú hranicu intenzity hluku, nakoľko má výrazný vplyv na fyzickú i psychickú pohodu človeka.  V snahe o poskytnutie najvyššieho komfortu v domácom prostredí holandský výrobca rekuperačných zariadení  Brink dbá o čo najvyššiu kvalitu a najnižšiu hlučnosť vetracích  zariadení.   Rekuperačné jednotky Brink spĺňajú nielen súčasné normy ale i normy, ktoré vojdú do platnosti v budúcnosti.

Extrémne tichý chod jednotky závisí aj od umiestnenia systému v stavbe. Pripravili sme  krátky článok o problematike intenzity hluku rekuperačných jednotiek a o odporúčanom umiestnení systému.

Chcem si prečítať viac…