Domov / Certifikáty Passive House

Vyššia energetická účinnosť budov

Passive House Institute (PHI) je nezávislý výskumný ústav sídliaci v nemeckom Darmstadte s medzinárodným pôsobením. PHI hrá zvlášť významnú úlohu vo vývoji konceptu pasívneho domu. Inštitút bol založený v roku 1990 a odvtedy prevzal vedúcu pozíciu vo výskume a vývoji stavebných konceptov, stavebných prvkov, plánovacích nástrojov a zabezpečovania kvality energeticky úsporných budov. Ústav v súčasnosti poskytuje odborné znalosti pre celú radu nových, inovatívnych projektov. Pôsobí taktiež ako nezávislé testovacie a certifikačné centrum pre stavby a stavebné prvky, akými sú napríklad steny a konštrukčné systémy, okná, dvere alebo vetracie systémy. Výskumníci inštitútu poskytujú výrobcom energeticky účinných komponentov poradenstvo v oblasti vývoja a optimalizácie výrobkov. PHI dohliada nad dodržiavaním prísnych kvalitatívnych požiadaviek stanovených štandardom pasívneho domu prostredníctvom odborných certifikácií.

Certifikáty Passive House
Flair 325 (PLUS) - Certifikát Passive House >
Flair 400 (PLUS) – Certifikát Passive House >
Renovent Excellent 300 (PLUS) – Certifikát Passive House >
Renovent Excellent 400 (PLUS) – Certifikát Passive House >
Renovent Sky 150 (PLUS) – Certifikát Passive House >
Renovent Sky 200 (PLUS) – Certifikát Passive House >
Renovent Sky 300 (PLUS) – Certifikát Passive House >

Recent Posts