Domov / Ecodesign

Ecodesign

Od 1. januára 2016 Európa kladie prísnejšie požiadavky, okrem iného, i na maximálnu spotrebu energie vzduchotechnických zariadení, ich funkčnoť a poskytovanie informácií o výrobkoch spotrebiteľom. Súčasťou dodávky zariadení je energetický štítok. Na energetických štítkoch rekuperačných jednotiek Brink sa dozviete informácie o zaradení do energetickej triedy, informácie o maximálnom prietoku vzduchu a o hlučnosti. Spotreba sa odvíja od typu riadenia jednotky. Preto jednotky obsahujú dva energetické štítky, jeden pre manuálne a časové riadenie, jeden pre riadenie senzormi. Riadenie senzormi CO₂ posúva jednotku do vyššej energetickej triedy.

Energetické štítky jednotlivých zariadení na stiahnutie tu

Produkty-2