Archives for júl,2017

You are browsing the site archives by date.

Porovnanie centrálnych a decentrálnych systémov rekuperácie tepla

Inovatívna technológia núteného vetrania s rekuperáciou tepla zabezpečuje zdravé vnútorné prostredie a neustály prísun čerstvého vzduchu. Zároveň poskytuje užívateľom výrazné energetické úspory a komfort. Centrálne systémy...
Read More