Blog

Porovnanie centrálnych a decentrálnych systémov rekuperácie tepla

Inovatívna technológia núteného vetrania s rekuperáciou tepla zabezpečuje zdravé vnútorné prostredie a neustály prísun čerstvého vzduchu. Zároveň poskytuje užívateľom výrazné energetické úspory a komfort.

Centrálne systémy vetrajú objekt ako celok, inštalácia vyžaduje projekt, na základe ktorého sa navrhne správne rozloženie systému. Lokálne systémy sú z hľadiska inštalácie časovo nenáročné, avšak zabezpečujú prísun vzduchu len v miestnostiach s priamym prepojením do exteriéru.

 

Vypracovali sme krátky článok s ďalším porovnaním centrálnych a lokálnych systémov rekuperácie tepla.

 

Článok sa otvorí po kliknutí v tomto odkaze.