Domov / Produkty

Programovateľný ovládač Brink Air Control

Programovateľný ovládač umožňuje nastavenie vetrania podľa rôznych časových harmonogramov jednoducho nastaviteľných užívateľom. Taktiež zobrazuje dôležité informácie o stave zariadenia a o aktuálnom chode.

Objednávací kód: 510498

Poznámka: Brink Air Control je súčasťou dodávky podstropných jednotiek rady Renovent Sky

Funkcie

Nastavenie časových harmonogramov:

P1 : Vytvorenie rovnakého časového harmonogramu pre každý deň v týždni

P2 : Vytvorenie dvoch rôznych časových harmonogramov, jeden pre dni v týždni Pondelok-Piatok 

druhý pre Sobotu - Nedeľu 

P3 : Vytvorenie samostatného časového harmonogramu pre každý deň v týždni

Zobrazenie stavu filtrov s upozornením 

Informácie o zariadení:

tlak, prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť, informácie o senzoroch CO2

Zobrazenie poruchy

Na stiahnutie

Viacpolohové prepínače

Viacpolohové prepínače umožňujú manuálne prepnutie vetracieho výkonu podľa prednastavených hodnôt na displeji jednotky alebo cez programovateľný ovládač. Na jednotku je možné napojenie prídavného prepínača a kombinácia s bezdrôtovým ovládaním. 

Obj. kód pre 3-polohový prepínač: 540262 

Obj.kód pre 4-polohový prepínač s indikátorom znečistenia filtrov: 540214

Bezdrôtové ovládanie

Bezdrôtové ovládanie umožňuje prepnutie vetracieho výkonu podľa prednastavených hodnôt na displeji jednotky alebo cez programovateľný ovládač. Na jeden prijímač je možné napojenie 6 prepínačov.

Obj. kód pre sadu bezdrôtového ovládania s 2‐polohovým spínačom: 531788

Obj. kód pre sadu bezdrôtového ovládania so 4‐polohovým spínačom: 531789

Vlhkostné čidlo

Pri napojení vlhkostného čidla jednotka registruje nárast vlhkosti vzduchu na odťahu z miestností. Zvýšená vlhkosť v akomkoľvek priestore je registrovaná vlhkostným čidlom, ktoré zadá signál pre zvýšenie odťahu. Po ustálení požadovanej vlhkosti vzduchu sa systém automaticky prepne do prednasraveného vetracieho režimu. Citlivosť vlhkostného čidla je nastaviteľná užívateľom.

Objednávací kód: 310657

Senzor CO2

Senzori CO2 reagujú na zvýšenú koncentráciu kysličníka uhličitého v interiéri. Pri zaregistrovaní nárastu nad nastavený limit automaticky spúšťajú chod jednotky na vyšší vetrací výkon. Rekuperačné jednotky rady Renovent v kombinácii so senzormi CO2 sú zaradené do energetickej triedy A+. Citlivosť senzorov je možné nastaviť na jednotke.

Objednávací kód: 532126

Trojcestný ventil

Inovatívne riešenie Brink s dvojzónovou reguláciou má obzvlášť uplatnenie vo väčších objektoch. Objekt sa spravidla rozdelí na dennú a nočnú zónu a prívod čerstvého vzduchu je iba v miestnostiach, kde je to potrebné. Úspora energií je týmto spôsobom ešte výraznejšia v porovnaní so štandarným vetracím systémom. Dvojzónové riadenie môže byť cez programovateľný ovládač, kde si užívateľ volí časový harmonogram pre každú zónu alebo môže byť v kombinácii so senzormi CO2.  Vďaka senzorom CO2 sa systém stáva plno automatickým. Vetrá by sa iba tam, kde je skutočná potreba. Predĺži by sa tým životnosť jednotky a filtrov, úspory systému sú ešte výraznejšie a obmedzí sa prípadnému extrémnemu zníženiu vlhkosti v interiéri počas zimného obdobia.

Objednávacie kódy:

 

Renovent Excellent

Renovent Sky

Trojcestný ventil s programovateľným ovládačom

310431

310433

Trojcestný ventil s programovateľným ovládačom a

so senzormi CO2

310432

310434

Poznámka: V prípade zapojenia trojcestného ventilu nutnosť objednávky jednotky PLUS.

 

Kaskádové riadenie

Jednotky Renovent je možné radiť do väčších vetracích celkov a riadiť cez jediné zariadenie Master. K hlavnej jednotke Master je možné priradiť až do 9 podradených jednotiek Slave. 

Poznámka: V prípade zapojenia trojcestného ventilu nutnosť objednávky jednotky PLUS.

Produkty-2

Novinky