Blog

VSK 2018

Na začiatku februára tohto roku sa v holandskom Ultrechte uskutoční významný veľtrh VSK. Na svoje si prídu nadšenci moderného bývania aj realizátori pokrokových technológií do novostavieb. Tohtoročný program bude zameraný na inteligentné inštalácie, ktorých cieľom je zvýšiť komfort koncových užívateľov.

BRINK Climate Systems BV, popredný holandský výrobca vetracích a vykurovacích zariadení, líder vo vývoji a výskume riadeného vetrania v bytovej výstavbe, predstaví inovatívne produkty:

Flair 325 – energeticky najúspornejšia vetracia jednotka s rekuperáciou tepla na trhu, výsledok dlhodobých skúseností a aplikácie patentovaných prvkov. Vyniká vysokou účinnosťou, nízkou hlučnosťou, jednoduchosťou inštalácie a konektivity.

Evap – systémový modul pre optimalizáciu relatívnej vlhkosti čerstvého privádzaného vzduchu do objektov.

Pure induct – systémový modul, ktorý pomocou sofistikovaného ionizačného procesu odstraňuje aj najmenšie prachové častice z privádzaného vzduchu a tým zabezpečuje zdravšie vnútorné prostredie.

VSK je v Holandsku jedným z najvýznamnejších veľtrhov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, kúrenia, chladenia, vetrania a úpravy vody, ktorého sa pravidelne zúčastňuje cez 35.000 návštevníkov. V roku 2018 sa na veľtrhu v Ultrechte zúčastní 167 vystavovateľov z celého sveta.

Veľtrh je zameraný na :                          

• obnoviteľné zdroje energie
• integratívne riešenia
• monitorovacie systémy
• vykurovanie
• kotle
• čerpaciu techniku
• zdravotechniku
• tepelné čerpadlá
• sanitu
• úpravu vody
• úpravu vzduchu
• vetranie so spätným získavaným tepla
• klimatizačnú a chladiacu techniku
• príslušenstvo pre inštalácie technológií