Blog

Renovent Sky – Optimálne riešenie pre novostavby i rekonštrukcie

V súčasnosti sa v bytových domoch stretávame len s prirodzeným vetraním, kde sa prívod vzduchu zabezpečuje otváraním okien a dverí, prípadne netesnosťami v obvodovej konštrukcii budovy. Nútené vetranie je zabezpečené iba v kúpelniach a to formou odťahu. Uvedené riešenie však predstavuje vysoké tepelné straty.

Potreba vetrania sa týka obytných a kancelárskych budov, kde spravidla je iba obmedzený priestor bez technickej miestnosti.

Optimálnym riešením pre obytné domy alebo byty v rekonštrukcii s potrebou zakomponovania systému núteného vetrania sú kompaktné jednotky rady Renovent Sky od holandského výrobcu BRINK. Priestorovo nenáročné jednotky Renovent Sky 150 a Renovent Sky 200 sú určené najmä do menších bytov, jednotka Renovent Sky 300 zabezpečí kvalitné ovzdušie vo väčších bytoch či rodinných domoch. Jednotky sú jedinečné svojou malou konštrukčnou výškou. Podstropné jednotky produktovej rady Renovent Sky je možné inštalovať kdekoľvek (napr. do podhľadu v centrálnej časti bytu alebo v nike). V kombinácii s rozvodným systémom Air Excellent možno jednoducho a komfortne vetrať celý byt.

Chcem si prečítať viac o Renovent Sky