Blog

Kvalita vzduchu v interiéri

Pre väčšinu z nás sú komfort a nízke prevádzkové náklady našich domovov na prvých miestach. Inštalácia vetracieho systému na splnenie uvedených očakávaní je čoraz častejšou voľbou. Ale ako je to s prostredím na pracovisku alebo v škole? Pre ľudí pracujúcich v kancelárii a zvlášť pre študentov je kvalita ovzdušia dôležitým elementom.

Čerstvý vzduch sa podieľa na lepšej koncentrácii a pre podanie vyššieho výkonu. V menších miestnostiach alebo v priestoroch s väčším počtom ľudí (spoločné kancelárie, školské triedy) je problém s nekvalitným ovzduším ešte výraznejší. Nedostatočné vetranie zapríčiňuje zvýšenú koncentráciu CO2. Oxid uhličitý má vo väčších množstvách nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus. Prvými príznakmi sú únava a znižovanie koncentrácie, čo môže viesť až k bolesti hlavy, nevoľnosti či dokonca k dýchacím ťažkostiam.

Nútené vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného vzduchu. Centrálne vetracie systémy sa spravidla inštalujú do novostavieb alebo pri rekonštrukciách objektov.

Pre existujúce stavby sú výborným riešením lokálne jednotky, ktoré sa inštalujú do obvodovej steny budovy. Lokálne rekuperačné jednotky Air 70 poskytujú komfort, ktorý sa vyrovná centrálnym jednotkám. Vďaka protiprúdovému výmenníku dochádza k prívodu čerstvého a odvodu znečisteného vzduchu súčasne.

Nútené vetranie je dôležité nielen v domácnosti ale vo všetkých priestoroch, nakoľko práve v interiéri trávime podstatnú časť dňa.