Blog

Inteligentná protimrazová ochrana

V Strednej Európe sú počas roka výrazné teplotné rozdiely a v zimnom období klesá teplota pod bod mrazu na pomerne dlhé obdobie.
Produktová rada Renovent Excellent je štandardne vybavená predohrevom zabezpečujúcim rovnotlaké vetranie i v mrazivých dňoch.

Po dosiahnutí najhospodárnejšieho chodu je elektrický predohrev spínaný nielen na základe teploty, ale tlakové senzory súčasne vyhodnocujú prietok vzduchu. Predohrev je spínaný iba vo chvíli, kedy skutočne dochádza k zamŕzaniu na najkratšiu potrebnú dobu, čím sa ušetrí ročne množstvo energie.

Pripravili sme krátky článok, v ktorom sme porovnali rekuperačné jednotky bez predohrevu s jednotkami so vstavaným predohrevom Brink.

Vstavaný predohrev BRINK s patentovaným spínacím prvkom