Blog

Konštantná regulácia prietoku vzduchu CONSTANT FLOW – ventilátory so vstavanými anemometrami

Vysokú účinnosť rekuperácie je možné dosiahnuť len vtedy, ak prívodný a odvodný ventilátor majú rovnaký prietok vzduchu a v objekte je vytvorený rovnotlak. Čo to presne je, a prečo je to tak dôležité?

Ak je vetrací systém v objekte  na báze rovnotlakého vetrania, obsahuje dva ventilátory. Jeden pre prívod čerstvého vzduchu do miestnosti a druhý pre odvod vzduchu z miestnosti. Ak prietok vzduchu oboch ventilátorov nie je rovnaký, v dôsledku pretlaku alebo podtlaku v objekte dochádza k stratám energií.

V prípade zvýšenia odporu – čo by normálne spôsobilo pokles prietoku – ventilátor automaticky zvýši otáčky tak, aby preniesol určené množstvo vzduchu aj pri vyššom odpore. Samozrejme platí to aj pri opačnej situácii, keď odpor klesá. Narozdiel od štandardných ventilátorov, ktoré prenesú menej vzduchu pri zvýšení odporu, pri rovnotlakom vetraní CONSTANT FLOW sa otáčky neustále menia a zároveň zabezpečujú, že prietok vzduchu zostane za každých podmienok rovnaký.

Prečo ventilátory CONSTANT FLOW?

V objekte s rovnotlakým ventilačným systémom zabezpečujú vetranie dva ventilátory (prívodný a odťahový). Ak tieto ventilátory nemajú rovnaký prietok vzduchu, okamžite nastanú straty:

  • V prípade, že bude viac privádzaného než odvádzaného vzduchu: vyvinie sa pretlak v dome, tepelná energia je vytláčaná z obydlia cez všetky štrbiny a netesnosti.
  • V prípade, že bude viac odvádzaného než privádzaného vzduchu: vyvinie sa podtlak v dome, studený vzduch bude nasávaný cez štrbiny a netesnosti.

Pre viac informácií o riadení CONSTANT FLOW v nových rekuperačných jednotkách Flair 325 kliknite SEM