Blog

Úsporné vetranie Brink – novinka Flair 325

Termín COP (vykurovací faktor) je všeobecne akceptovaný ako základný indikátor energetickej účinnosti.

Vykurovací faktor sa vypočítava na základe množstva tepla, ktoré bolo odovzdané výhrevnému systému v pomere k množstvu elektrickej energie dodanej pre pohon tepelného čerpadla.

Momentálne je priemerná hodnota vykurovacieho faktora tepelných čerpadiel takmer 5.

Zároveň sa v súčasnosti termín COP začal využívať častejšie i v súvislosti s technológiu moderného bývania a to v spojení s vetraním s rekuperáciou tepla. Ide o pomer medzi ročnou spotrebou elektrickej energie pre správny chod jednotky a spätným získavaním tepla z odpadového vzduchu.

Dnešné technicky pokročilé vetracie jednotky s rekuperáciou tepla by boli označené faktorom COP12.

Novinka Flair 325 nová jednotka od výrobcu Brink Climate Systems dosahuje veľmi dobré výsledky, a to až COP 19,4. To znamená, že za každé vynaložené euro spotrebovanej elektriny na chod ventilátorov sa ušetrí minimálne 19,40 eur na nákladoch na vykurovanie.

Novinka Flair 325 : https://www.rekuperacia-brink.sk/produkty/flair-325/