Blog

Zemný výmenník

Pre zvýšenie komfortu v obydlí je možné doplniť systém rekuperácie o externé prvky. Jednou z možností je zemný kvapalinový výmenník, ktorý ma celoročné využitie.

Zemný kvapalinový výmenník slúži na ohrev privádzaného vonkajšieho vzduchu a schladenie vzduchu v letných mesiacoch. Vo výmenníku cirkuluje médium (soľný roztok) a absorbuje teplotu okolitej pôdy. Týmto spôsobom chráni v zimnom období rekuperačnú jednotku pred námrazou a v lete udržiava v interiéri príjemnejšiu teplotu v porovnaní s priamym nasávaním prehriateho vzduchu z exteriéru.

Výmenník je vyrábaný vo verzii ľavostrannej a pravostrannej.

Viac informácií o zemnom výmenníku G-2000 – G-2001

Viac informácií o zemnom výmenníku G-3000, G-5000