Blog

PURE INDUCT

Kvalitný a čistý vzduch

Znečistené ovzdušie je problém, ktorému každodenne musíme čeliť. Každý deň sa nadýchneme viac ako 25 000 krát. Znečisťujúce častice nachádzajúce sa v ovzduší majú rôznu veľkosť. Čím sú častice menšie, tým hlbšie prenikajú do tela. Pre naše zdravie je veľmi dôležité, aby bola kvalita vzduchu čo najvyššia. S PURE INDUCT Brink ponúka riešenie na udržiavanie čo najčistejšieho ovzdušia v interiéroch.

 

Vysokoúčinná filtrácia vzduchu

Čistička vzduchu PURE INDUCT je kompaktným zariadením, ktoré sa inštaluje do potrubného systému rekuperácie. Štandardné filtre (ISO coarse, G4) filtrujú hrubé nečistoty a prach z exteriérového vzduchu. Ďalším stupňom filtrácie je ISO ePM1 filter (F7) alebo tzv. peľový filter, ktorý odstraňuje z privádzaného vzduchu menšie častice akými sú jemný prach, spóry, peľ. PURE INDUCT predstavuje efektívnejšiu filtráciu a odstráni z ovzdušia veľmi jemné častice, smog, sadze, baktérie a vírusy. Po filtrácii s PURE INDUCT je privádzaný vzduch čistý a zdraviu nezávadný.

 

PURE INDUCT je účinnejší než filter HEPA a eliminuje

  • frakcia častíc od 0-3 až 7,0 μm– 99,94%
  • spóry plesní ≤ 100 μm – 97%
  • baktérie  ≤ 100 μm – 98%

podľa TÜV r.č. TR-KKL-2020-053-S1

 

PURE INDUCT sa inštaluje na potrubí prívodu čerstvého vzduchu do miestností a je taktiež možná dodatočná inštalácia do existujúcich systémov. Podrobné infomácie nájdete u vášho dodávateľa Brink.

 

Prezentácia Pure Induct