Blog

Filtre od Brinku

Znečistené ovzdušie je problém, ktorému čelíme všetci. Každý deň sa nadýchneme viac ako 25 000 krát, preto je pre naše zdravie veľmi dôležité, aby bola kvalita vzduchu čo najvyššia. Vyvážený ventilačný systém od Brink-u, ponúka možnosť filtrovať vzduch skôr ako vstúpi do domácnosti. Dva filtre vo ventilačnej jednotke zaisťujú efektívny výkon zariadenia a prívod čistého vzduchu zbaveného od všetkých škodlivín.

Prezentácia filtrov od Brink-u