Blog

Zmena riadenia pre Renovent Sky

Od 1.1.2021 je rekuperačná jednotka Renovent Sky k dispozícií bez programovateľného ovládača Air Control. To znamená, že je potrebné objednať riadenie zvlášť.

Čo potrebujete na spustenie systému rekuperácie ?

Pred prvým použitím jednotky Renovent Sky potrebujete jeden z nasledujúcich ovládacích prvkov :

  1. Air Control – kompletný ovládací a nastavovací modul
  2. Servisný nástroj Brink Service Tool – tento nástroj je obzvlášť užitočný pri prvom spustení vetracieho systému a dodáva sa so špeciálnym káblom USB a potrebným softvérom. Brink Service Tool je určený pre servisných technikov Brink.
  3. Brink Connect – umožňuje zariadeniu Renovent Sky komunikovať so sieťou Modbus, napríklad ako je v dome systém nadradenej elektroinštalácie. Taktiež je možné napríklad monitorovať a riadiť zariadenia z jedného centrálneho bodu a používať tieto údaje na analýzu energetickej hospodárnosti budov.

Čo potrebuje užívateľ na riadenie vetracieho systému s rekuperáciou tepla ?

Užívateľ musí byť schopný ovládať jednotku a môže si vybrať z nasledujúcich možností :

  1. Air Control – programovateľný ovládač s časovým ovládaním ponúka komfort a ďalšie úspory energie, obsahuje možnosť resetovania správy filtrov, zobrazuje údaje aktuálneho stavu rekuperačnej jednotky
  2. 4- polohový prepínač Brink – tento manuálny riadiaci systém pre nastavenie vetrania je vybavený LED svetlom ktoré indikuje, kedy je potrebné filter vyčistiť/vymeniť. Taktiež obsahuje funkciu booster (rýchly odťah).
  3. Brink Connect – rozhranie Modbus umožňuje zariadeniu Renovent Sky komunikovať so sieťou Modbus, akou je napríklad nadradená elektroinštalácia alebo systém automatizácie budov. Je možné napríklad monitorovať a riadiť vetracie zariadenia z jedného centrálneho bodu a používať tieto údaje na analýzu energetickej hospodárnosti budov, obsahuje taktiež možnosť resetovania  správy filtrov.

Aké sú ďalšie možnosti ovládania ?

Vyvážený ventilačný systém Renovent Sky je možné voliteľne rozšíriť o :

  1. Brink Home (aplikácia a eModul) – Brink Home umožní ovládať vetrací systém vzdialene a vetrať podľa potreby užívateľom alebo i zo servisných dôvodov inštalatérom.
  2. Kontrola CO2 – takto je možné prispôsobiť riadenie ventilácie podľa množstva CO2 v interiéri.
  3. Kontrola vlhkosti – umožňuje nastavenie regulácie ventilácie pri zvýšenej relatívnej vlhkosti, spôsobenej napríklad varením alebo sprchovaním.
  4. 2-zónová regulácia  – v takom prípade prívodný vzduch smeruje iba do zóny podľa aktuálnej potreby, napríklad dennej alebo nočnej zóny.