Blog

NÁVOD NA DOSIAHNUTIE KVALITNÉHO A ÚČINNÉHO VETRANIA

Najmä v našich nových výborne izolovaných domoch je nevyhnutnosťou pravidelné vetranie. Riešením je ventilačný systém, ktorý je v dnešnej dobe veľmi aktuálnou témou. Ventilácia obytných budov sa postupne dostáva do povedomia čoraz väčšiemu počtu stavebníkov a čoraz viac ľudí je presvedčených o efektivite dobrého vetrania. To, že z hľadiska pohodlia a spotreby energie je najlepším spôsobom použitie rekuperácie tepla z odvádzaného vzduchu (tzv. riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu), nie je žiadnou novinkou.

Dobre fungujúci ventilačný systém s riadeným vetraním nespočíva iba v kvalitnom ventilačnom zariadení, musí sa tiež spracovať návrh rozvodného systému. Ktoré kroky musíte podniknúť pre energeticky efektívny, tichý a dobre vetraný systém pre váš domov ?

KROK 1 – VÝPOČET RIADENÉHO SYSTÉMU 

Pred inštaláciou riadeného vetrania je nevyhnutné najskôr urobiť výpočet potrebnej výmeny vzduchu v objekte, kde sú východiskovým bodom pre tento výpočet požiadavky stanovené vyhláškou. Týmto výpočtom sa určuje intenzita vetrania a navrhujú sa prietoky na základe požadovaného množstva vzduchu spravidla vo všetkých miestnostiach v rámci vetraného úseku. Naši projektanti absolvujú pravidelné školenia a ich vedomosti sú neustále aktualizované o najnovšom vývoji v oblasti regulácie a riadeného vetrania.  O tento výpočet sa radi postaráme za Vás.

KROK 2 – NÁVRH VZDUCHOVODOV

Na základe výpočtu intenzity vetrania je navrhnutý rozvodný systém. V praxi sa bohužiaľ stretávame s tým, že rozvodný systém nie je navrhnutý správne, čo napríklad spôsobuje príliš vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu. To má negatívny vplyv na hluk a spotrebu energie zariadenia. Príliš vysoká rýchlosť vzduchu sa dá vnímať aj ako prievan. Existujú rôzne možnosti realizácie rozvodného systému: kovové (kruhové alebo hranaté spiro potrubia), pevné plastové alebo pružné plastové hadice (Systém Air Excellent). Aplikácia typu potrubia závisí okrem iného od stavebnej výšky.

Aby sme mohli rozvodný systém schovať, malo  by byť štandardom myslieť na potrebnú medzeru nad sadrokartónovým podhľadom alebo v podlahách. Taktiež je praktickým spôsobom zaliatie rozvodov do železobetónovej stropnej dosky. Rozvodný system však musí byť dostatočne odolný a certifikovaný na takúto inštaláciu. Napríklad systém Air Excellent je certifikovaný na zálievku až 200mm betónu. Viac informácií na www.airexcellent.sk

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI NÁVRHU ROZVODOV

  • Nenavrhujte potrubia zbytočne dlhé
  • Trasovanie potrubí by malo byť čo najširšími oblúkmi
  • Udržujte odpor v potrubí čo najmenší
  • Na každý ventil použite pripojovací box
  • Určite správne priemery potrubí, najlepšie je dodržať rýchlosť prúdenia vzduchu pod 3m/s
  • Myslite na dostatočné zníženie hluku pomocou tlmičov
  • Neprekračujte maximálny prietok ventilu
  • Používajte pod dverami dostatočne veľkú štrbinu

KROK 3 – AKO VYBRAŤ VHODNÉ VENTILY

V potrubnom systéme rozlišujeme potrubné trasy na prívod a odvod vzduchu. Medzi prívodnými a odvodnými ventilmi je zreteľný rozdiel. Prívodné ventily bez vyvýšeného okraja často nechávajú tmavšie miesta na strope okolo ventilov. Vždy navrhujeme ventily Coanda so zvýšeným okrajom. Tie umožňujú vynikajúcu distribúciu čerstvého vzduchu v celej miestnosti rovnomomerne. Musíte brať do úvahy, že umiestnenie prívodných ventilov by malo byť najmenej pol metra od steny a jeden meter od seba. Minimálna vzdialenosť medzi prívodným a odvodným ventilom je 2 metre.

KROK 4 – NASTAVENIE VENTILAČNÉHO SYSTÉMU

Pri inštalácií je dôležité správne nastavenie ventilačného systému. Počas nastavovania sa množstvo privádzaného vzduchu nastaví na vypočítanú hodnotu, čo zaisťuje, že v každej miestnosti je dodávané a odvádzané správne množstvo vzduchu. Vďaka regulovateľnému potrubnému systému Air Excellent je nastavenie jednoduchšie a rýchlejšie a hlučnosť inštalácie je minimálna.

Ak potrebujete poradiť s návrhom ventilačného systému, neváhajte nás kontaktovať.