Blog

EXCELLENCE známka kvality Brink

Našou snahou je dodávať kvalitné výrobky a neustále vylepšovať naše služby. Sledujeme a dôsledne dodržiavame stanovené postupy počas celého výrobného procesu, ktorý je ukončený celkovou kontrolou výrobku a označený štítkom QUALITY CHECK CARD. Nové štítky kontroly kvality výrobku nájdete vo všetkých produktových radách:

Flair 225/325/400 centrálne nástenné rekuperačné jednotky

Renovent Excellent 300/400/450 centrálne nástenné rekuperačné jednotky

Renovent Excellent 180 kompaktné centrálne nástenné rekuperačné jednotky

Renovent Sky 150/200/300 centrálne podstropné rekuperačné jednotky

Air 70 decentrálne rekuperačné jednotky

Pure Induct čističky vzduchu