Nadštandardná 5-ročná záruka BRINK

30-ročné skúsenosti vo výrobe a vývoji vetracích zariadení umožnili holandskému výrobcovi Brink Climate Systems vyvinúť vysokokvalitné výrobky 6. generácie pod názvom Renovent a novú generáciu jednotiek Flair. Výrobca zahájil program nadštandardnej záruky na celú produktovú radu Renovent a Flair:

Renovent Excellent 180

Renovent Excellent 300

Renovent Excellent 400

Renovent Excellent 450

Renovent Sky 150

Renovent Sky 300

Flair 325

Flair400

Záruku je možné nadobudnúť na dobu 5-tich rokov a je spojená so servisom a údržbou vetracích zariadení počas dĺžky trvania záruky.

Postup pri nadobudnutí 5-ročnej záruky je nasledovný:

  • zakúpenie predĺženej záruky
  • zakúpenie originálnych filtrov Brink na celú dobu trvania záruky
  • inštalácia autorizovaným servisným technikom
  • uzavretie zmluvy o servise na dobu 5-tich rokov s autorizovaným servisným technikom

Po podpísaní zmluvy o servise bude užívateľ zaregistrovaný v databáze výrobcu Brink Climate Systems.