Blog

Air 70: Nový systém ventilácie priestorov pre existujúce stavby, novostavby a rekonštrukcie

Pre mnohých majiteľov domov a bytov je dobre zaizolovaný dom prirodzené riešenie, ako zabezpečiť energetickú úsporu. Na udržanie zdravého vnútorného prostredia toto riešenie potrebuje i efektívny ventilačný systém. Bez ventilácie, dobre zaizolované domy a byty môžu priniesť problémy akými sú zvýšená koncentrácia CO2 alebo zvýšená vlhkosť a s tým spojený vznik plesní. Takýmto situáciám je možné predísť tradičným vetraním otvorenými oknami. Toto riešenie však drasticky znižuje efektivitu izolácie a taktiež úsporu drahocennej energie. Pre novostavby, ale i v prípade inštalácie systémov riadeného vetrania v existujúcich budovách je jedným z riešení umiestnenie lokálneho zariadenia vsadeného priamo do obvodovej steny. Aby sa zabránilo plytvaniu energie, musia byť tieto jednotky vybavené účinným systémom rekuperácie tepla. Nové rekuperačné jednotky Air 70 výrobcu Brink Climate Systems umožňujú vynikajúcu ventiláciu v akomkoľvek priestore a naviac sú vybavené systémom pre znovuzískavanie tepla s účinnosťou až 80%.

Jednotka Air 70 je výsledkom vývoja medzinárodnej spolupráce európskych výrobcov z oblasti riadenej ventilácie pre obytné budovy Brink Climate Systems  Staphorst, Holandsko, popredného nemeckého výrobcu ventilátorov EBM Papst a výrobcu výmenníkov tepla Holmak HeatX, Holandsko. Tlakové straty nového systému sú minimálne, čo umožňuje kompaktný dizajn jednotky a zároveň vysoký výkon. Ventilátor je veľmi tichý a má nízku spotrebu energie s hodnotou SFP (Specific Fan Power) menej ako 0,25W / m3.h-1. Výmenník tepla so svojím priemerom 18cm a dĺžkou 37cm je takisto veľmi kompaktný. Napriek malým rozmerom vyniká účinnosťou, až 80% vďaka tisícim kanálikom zabezpečujúcich protiprúdový prietok vzduchu. Vďaka kompaktnému ventilátoru bolo možné zrealizovať vysokoúčinné rekuperačné zariadenie celkovej dĺžky 50cm a priemeru 25cm. V interiéri je jednotka ukončená plochým panelom hrúbky iba 5cm. Rozmery panela sú 38x38cm a môže byť striekaný na ľubovolný farebný odtieň . Na panely sa nenachádza žiadny svetelný zdroj a je vhodný i do splálne. Rozmery exteriérovej mriežky sú 30x36cm. Vzhľadom na svoje  kompaktné rozmery sa jednotka vyznačuje vysokým výkonom, až 70m3/h.

Ďalšou výhodou jednotky Air 70, najmä počas nocí uprostred leta, je 100% bypass. Bypass klapka umožuje vetranie interiéru chladnejším vzduchom a zvýšenie komfortu. Bypass spolu s protimrazovou ochranou sú jedinečnými prvkami v sektore lokálnej ventilácie.

Čítať celý článok

 

Autor: Adriaan Cramer, Vedúci produktového managementu & marketingu, Brink Climate Systems B.V., Staphorst, Holandsko