Konštantná regulácia prietoku vzduchu CONSTANT FLOW

Ak chceme dosiahnuť efektívny prenos tepla vo výmenníku vetracej jednotky s rekuperáciou tepla a zminimalizovať straty energií, prúdy vzduchu prechádzajúce cez výmenník musia byť v rovnováhe. Rovnotlaké vetranie zabezpečujú dva ventilátory. Jeden slúži na prívod čerstvého vzduchu do miestností a druhý odvádza vydýchaný vzduch z miestností. Ak je prietok vzduchu odlišný, vzniká v objekte podtlak alebo pretlak a dochádza k okamžitým stratám energií.

Vetracie zariadenia Brink Climate Systems disponujú výhradne ventilátormi CONSTANT FLOW.

Vďaka ventilátorom CONSTANT FLOW je neustále zabezpečený konštantný prietok vzduchu. Ventilátory nie sú regulované na základe rýchlosti (rpm), ale na základe prietoku vzduchu. Napríklad, ak je jednotka nastavená na prietok vzduchu 100 m³/h, otáčky budú upravené tak, aby bol dodržiavaný prietok 100 m³/h.

Prečo ventilátory CONSTANT FLOW?

V objekte s rovnotlakým ventilačným systémom zabezpečujú vetranie dva ventilátory (prívodný a odťahový). Ak ventilátory vo vetracej jednotke nemajú rovnaký prietok vzduchu, nastanú straty :

V prípade, že bude viac privádzaného než odvádzaného vzduchu: vyvinie sa pretlak v dome, tepelná energia je vytláčaná cez štrbiny a netesnosti konštrukcií.

V prípade, že bude viac odvádzaného než privádzaného vzduchu: vyvinie sa podtlak v dome, studený vzduch bude nasávaný cez štrbiny a netesnosti konštrukcií

Chcem vedieť viac o rovnotlakom vetraní CONSTANT FLOW