Automatická regulácia

Dôležitosť vetrania budovy narastá s nárastom požiadaviek na zateplenie a vzduchotesnosť budovy. Objem privádzaného čerstvého vzduchu musí byť v rovnováhe s objemom odvádzaného odpadového vzduchu. Vetranie je prispôsobené aktuálnym potrebám užívateľa.  Vetrá sa iba tam, kde je to v skutočnosti potrebné.

Vďaka inštalácii vetracích systémov s rekuperáciou tepla sú energetické straty minimálne, avšak so senzormi alebo s časovým riadením sa dosahujú ešte lepšie parametre.

PREČO VETRANIE S AUTOMATICKOU REGULÁCIOU?

Automatická regulácia zabezpečuje vetranie na základe aktuálnej kvality vnútorného ovzdušia.

Vetrací výkon sa automaticky upraví na základe nameraných hodnôt RH (vlhkostného) čidla a senzoru CO₂.

Výhody:

  • Automatická regulácia zabezpečí vyšší komfort
  • Dosiahnutie optimálnej kvality vzduchu za každých okolností
  • Energetická úspora
  • Nižšia hladina hluku vďaka nižšiemu prietoku vzduchu

 

Chcem vedieť viac o automatickej regulácií