Úsporná prevádzka stavby

Zlepšenie energetickej efektívnosti vo vykurovaní je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém stavebníctva.

Základným parametrom pri hodnotení je vykurovací faktor COP  “Coefficient Of Performance“. S faktorom COP sa spájajú najmä tepelné čerpadlá, hodnota súčasných zariadení je takmer 5.

Ak by sa rekuperačné jednotky boli označené uvedeným faktorom COP, hodnota Renovent Excellent 400 od Brink Climate Systems by bola až 12.

Tepelné čerpadlo môže byť dôležitou súčasťou úsporného vykurovacieho systému, avšak ak je inštalované v kombinácii so spätným získavaním tepla pre dosiahnutie čo najvyššej účinnosti.

Tepelné čerpadlo dosahuje najvyšší COP v kombinácii s nízkoteplotným systémom vykurovania. Pri tomto systéme vykurovania je prirodzené vetranie oknami zvlášť nežiadúce. Systému núteného vetrania s rekuperáciou tepla priamo nenasáva studený vzduch z exteriéru, a tak je tepelná pohoda zabezpečená 24 hodín denne počas celého roka.

 

Chcem vedieť viac o úspornej prevádzke stavby..