Blog

Dvojzónová regulácia

Od 1. januára 2016 je povinnosťou výrobcu uvádzať energetický štítok nielen pre bežné domáce elektrické spotrebiče ale i pre rekuperačné jednotky. Energetická trieda je dôležitým ukazovateľom spotreby a ročných úspor pre spotrebiteľa.

Energetická trieda vetracích zariadení závisí od viacerých faktorov, napr. spôsobu rekuperácie tepla, od spotreby elektrickej energie ventilátora alebo ventilátorov, od typu riadiaceho systému.

Vetracie systémy je možné riadiť viacerými spôsobmi, čo následne ovplyvní aj samotnú spotrebu zariadenia. Rozlišujeme manuálne riadenie (manuálny prepínač), riadenie senzormi, prípadne riadenie v čase. Brink dbá o najnižšiu možnú spotrebu energie a zároveň o najvyššiu účinnosť.

Lokálne riadenie v kombinácii so senzormi CO2 spĺňa prísne normy a zároveň zabezpečuje vysoký komfort užívateľom.
Objekt už nie je potrebné vetrať ako celok, ale je rozdelený do viacerých zón. Cez trojcestný ventil Brink môže byť dom rozdelený napríklad na dennú a nočnú zónu. Každá zóna je vybavená senzorom CO2 alebo viacerými senzormi CO2. Systém monitoruje obsah CO2 v interiéri a reaguje na požadovanú potrebu vetrania v zóne, v ktorej je to reálne potrebné.

Iba presnou dodávkou čerstvého vzduchu môže systém dosiahnuť maximálnych úspor a jednotka sa môže zaradiť do energetickej triedy A+.

 

Chcem si prečítať viac o dvojzónovej regulácii..