Blog

Dotácia na výstavbu drevodomov už aj na Slovensku

Štát poskytne dotácie na výstavbu drevodomov a to až do výšky 13 000 Eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa rozhodlo podporiť občanov pri výstavbe úsporných drevodomov s energetickou triedou A0 alebo A1.  Účelom tohto projektu je prispieť ku kvalitnému a zdravému bývaniu s pozitívnym efektom na životné prostredie vďaka nižšej spotrebe energie.

Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2017. Výška dotácie závisí od energetickej triedy, od stupňa ukončenia stavby a od lokality, v ktorej sa novostavba nachádza.

 

Výška dotácií bude nasledovná

  • V najmenej rozvinutých okresoch:        13.000 Eur  A0 / 12.000 Eur  A1
  • V Bratislave:                                                6.000 Eur   A0 /   5.000 Eur  A1
  • V ostatných častiach Slovenska:            11.000 Eur   A0 / 10.000 Eur  A1

 

Vetranie s rekuperáciou tepla výrazne prispieva k zníženiu spotreby

V moderných novostavbách vetranie predstavuje percentuálne vyšší podiel tepelných strát ako v minulosti. Netesnosti v konštrukciách boli príčinou vysokých strát a zároveň umožňovali čiastočné vetranie objektu. V súčasných domoch použité stavebné postupy zaručujé minimálne netesnosti stavby a nízke energetické straty. S tým je spojený nový prístup užívateľov domov a spôsobu bývania. Pravidelné vetranie sa stáva dôležitým elementom zdravého bývania. Časté vetranie však predstavuje tepelné straty, ktoré sa podarilo minimalizovať konštrukciou stavby. Riešením je rekuperácia tepla z odvádzaného vzduchu. Riadené vetranie s rekuperáciou tak výrazne prispieva k zníženiu energetickej náročnosti stavby.

Bez núteného vetrania s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu je predstava o stavbách s minimálnou spotrebou energií nereálna.

Inovatívne technológie a sofistikované riadenie Brink

Brink dbá o najnižšiu možnú spotrebu energie a zároveň o vysoký komfort. Rekuperačné jednotky Renovent v kombinácii so zónovou reguláciou a senzormi CO2 dosahujú vynikajúce výsledky. Jednotky pri tomto spôsobe riadenia sú vysokoefektívne a sú označené energetickým štítkom A+. Jednotky produktovej rady Renovent spĺňajú prísne požiadavky EÚ na nízku spotrebu energie, na vysokú účinnosť a nízku hlučnosť. Sú certifikovaným komponentom i pre pasívne domy.

 

Zdroj : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR