Blog

Vplyv zvýšenej koncentrácie CO₂

Vysoká koncentrácia oxidu uhličitého v interiéri výrazne zhoršuje pracovný výkon ľudí. Problém sa netýka len zamestnancov v kancelárii ale aj žiakov v priestoroch školy. Nečakane vysoké hodnoty nad stanovený limit boli zistené najmä v školských zariadeniach a v priestoroch s vysokým počtom ľudí. Existuje spôsob ako trvalo zabezpečiť prijateľnú hodnotu kvality vzduchu v interiéri?

V kancelárskych priestoroch hodnoty koncentrácie CO₂  bežne presahujú 1000 ppm. Merače CO₂  dokonca v školských učebniach nasnímali až 1500 ppm. 

Prečítajte si krátky článok, v ktorom upozorňujeme na negatívny vplyv nedostatočného vetrania v domácnosti ale i v administratívnych priestoroch. 

 

Kvalita vzduchu v interiéri