Blog

Riadené vetranie s rekuperáciou verzus klimatizácia

Vzduch, ktorý v dome dýchame, môže byť 5-krát viac znečistený ako vonkajší vzduch. Zvykom je vyvetrať vnútorné miestnosti len ojedinelým otváraním okien, pričom to nezabezpečí dokonalú výmenu vzduchu a odstránenie nepríjemných pachov. Problém narastá spolu s vývojom trhu v stavebníctve, ktorého následkom je hermeticky uzavretý plášť budovy. V uzavretom objekte vznikajú plesne, vlhkosť, zvýšená koncentrácia CO2, prítomnosť baktérií  a škodlivých látok uvoľňovaných z nábytku a náterov.

V novopostavených budovách alebo v existujúcich budovách zaradených z energetického hľadiska do triedy A ako aj v pasívnych domoch je uprednostňované riadené vetranie s rekuperáciou pred klimatizáciou.

Z hľadiska vzduchotechniky pomocou klimatizácie dosiahneme len úpravu vzduchu v interiéri, zatiaľ čo riadeným vetraním s rekuperáciou úplnú výmenu vzduchu. Jednou z výhod centrálnych systémov je vetranie všetkých priestorov bez straty tepla. Pokiaľ ide o rekonštrukcie, často nie je možné použiť centrálny systém, pretože v starej budove nie je priestor na inštaláciu potrubí. Existujú však decentralizované riešenia, ktoré predstavujú dobrý kompromis.

V najpokrokovejších systémoch výhodou riadeného vetrania nie je len spomínaná výmena vzduchu, ale tiež energetická účinnosť tohto systému (viac ako 90%). Teplo obsiahnuté v odpadovom vzduchu slúži na zohrievanie čerstvého vzduchu, ktorý vstupuje do systému a znižuje potrebu energie na vykurovanie s výraznou úsporou a znížením emisií CO2.