Blog

Stále náročnejšie požiadavky na novostavby

Čoraz prísnejšie normy sú výsledkom Kjótskeho protokolu, ktorý podpísala  aj naša krajina. S cieľom ochrany životného prostredia je požiadavka na zníženie emisií CO₂, skleníkových plynov a zníženie spotreby energie v budovách celosvetová. V zmysle Kjótskeho protokolu  bola vypracovaná smernica 2020, podľa ktorej  by mali mať do konca roka 2020 všetky novostavby takmer nulovú spotrebu energie. Čiže kým sme sa museli od roku 2016 dostať do energetickej triedy A1, po roku 2020 musíme dosiahnuť triedu A0. Nadobudnúť žiadanú energetickú triedu A0 bez rekuperácie tepla pri vetraní a bez využitia obnoviteľných zdrojov energie je nemožné. Požiadavka na vetrací systém je rekuperácia tepla s minimálnou 80% účinnosťou, čiže z odvádzaného vzduchu sa 80% tepla odovzdá privádzanému čerstvému vzduchu. Potreba tepla na vykurovanie sa zníži minimálne  o 30% a tým budova splní teplotechnickú požiadavku.

S kvalitným systémom rekuperácie Brink váš nový domov bude spĺňať nielen prísne normové požiadavky, ale predovšetkým bude zdravým prostredím pre vašu rodinu.