Blog

Kaskáda – riešenie pre väčšie vetracie zóny

Riadenie rekuperačných jednotiek Brink  umožňuje komfortné vetranie pomerne veľkých zón. Zariadenia produktovej rady Renovent, Flair i lokálne rekuperačné jednotky Air 70 je možné nainštalovať do kaskády. Pri takomto type inštalácie sa určí hlavné zariadenie ako MASTER a ostatné podriadené zariadenia ako SLAVE. Riadenie systému je cez zariadenie MASTER a všetky ostatné zariadenia pracujú za podmienok určených hlavným zariadením, napr. ovládaním podľa časového harmonogramu, senzormi kvality ovzdušia či nadradenou elektroinštaláciou. Výhodou uvedeného typu ovládania je inštalácia jedného riadiaceho systému a následná zjednodušená obsluha.