Blog

Vetranie a COVID-19

V poslednej dobe sa vďaka COVID-19 venuje ventilácii veľká pozornosť. Bolo publikovaných mnoho rôznych štúdií o šírení vírusu vo vzduchu. Vďaka najnovším poznatkom aktualizujeme pokyny pre spôsob vetrania. Nezmeneným odporúčaním ostáva, aby sa čo najviac vetralo a dodával sa do interiéru maximálny prúd čerstvého vzduchu z exteriéru.

Rôzne typy ventilačných systémov

Je potrebné si uvedomiť, že existuje veľa rôznych typov ventilačných systémov, z ktorých každý má svoje vlastné špecifiká a s tým spojené možné riziko šírenia vírusov. Posledné správy o možnom rozšírení koronavírusu prostredníctvom ventilácie sa týkajú hlavne väčších systémov používaných vo verejných budovách. Môže ísť o väčšie kancelárske prietory, opatrovateľské ústavy alebo budovy, v ktorých sa nachádza väčšie množstvo ľudí z rôznych domácností, trávia spolu dlhší čas a v týchto budovách sa používa systém recirkulácie vzduchu. V takýchto prípadoch môže existovať riziko rozšírenia vírusu cez ventilačný systém.

Odporúčania pre byty a rodinné domy: vetrajte čo najviac

V prípade bytu alebo rodinného domu ide iba o jednu domácnosť; rodinu alebo skupinu ľudí. Samozrejme existuje značné riziko, že sa títo ľudia navzájom infikujú, ale ventilačný systém toto riziko nezvyšuje. Je to preto, že väčšina bytových systémov nepoužíva recirkuláciu a dodáva iba čerstvý vzduch a odvádza z interiéru znehodnotený vzduch. Intenzívne vetranie skutočne znižuje riziko kontaminácie, pretože vzduch v interiéri sa vo väčšej miere riedi čistým vonkajším vzduchom a zároveň sa odvádza opotrebovaný vzduch.

Používajte v čo najväčšom množstve vonkajší vzduch

Existujú však i vetracie systémy v obytných budovách, ktoré čiastočne využívajú recirkuláciu, napríklad systémy na ohrev vzduchu. Opäť platí, že v prípade obydlí sa jedná o obyvateľov jednej domácnosti, u ktorej je riziko, že sa navzájom infikujú priamym alebo nepriamym kontaktom, omnoho väčšie ako riziko, že k infekcii dôjde prostredníctvom ventilačného systému. Pri verejných budovách, ako sú kiná alebo plavecké bazény, dodržiavame rovnaké pravidlá vetrania a odporúčame privádzať čo najviac čerstvého vzduchu a obmedziť recirkuláciu. To znamená, že vo všetkých prípadoch odporúčame minimalizovať recirkuláciu a čo najviac využívať vonkajší vzduch.

Nižšie odpovieme na väčšinu často kladených otázok. Naša rada pre všetky typy vetracích systémov je: čo najviac vetrať a zabrániť recirkulácii alebo ju minimalizovať.

Môžu aerosóly umožniť prenikať vírusom ventilačnými systémami?

V poslednej dobe sa pozornosť venovala aerosólom ako potenciálnym prenášačom vírusu. Aerosóly sú malé prachové častice alebo kvapky vlhkosti, ktoré sú dostatočne ľahké na to, aby sa vznášali vo vzduchu. Aj keď vedci tvrdia, že je nepochybné, ako aerosóly skutočne prispeli k rozšíreniu koronavírusu, chceli by sme si byť istí. Aby ste obmedzili šírenie aerosólov, odporúčame v čo najväčšej miere vetrať, aby sa znížila koncentrácia aerosólov alebo aby sa odstránili.

Mám vypnúť rekuperačnú jednotku (Renovent, Flair, Air 70) kvôli koronavírusu?

V žiadnom prípade nie. Naopak, odporúča sa čo najviac vetrať. Pri vetraní čistíte vzduch odstránením opotrebovaného vnútorného vzduchu a jeho nahradením čerstvým vzduchom zvonku. Vonkajší vzduch neobsahuje žiadne vírusy. Zvýšená ventilácia znamená, že sa odstraňuje viac opotrebovaného vzduchu a znečistený vnútorný vzduch sa riedi čistým vonkajším vzduchom. To znižuje riziko prenosu vírusu vzduchom aerosólmi.

Mám počas koronakrízy vymieňať filtre ventilačnej jednotky častejšie?

Vetracie systémy s núteným prívodom vonkajšieho vzduchu, ako sú systémy riadeného vetrania s rekuperáciou, privádzajú vonkajší vzduch do domácnosti cez filter. Tento filter zabraňuje vniknutiu prachu z domu zvonku. Vonkajší vzduch neobsahuje vírusy, takže nie je dôvod častejšie vymieňať filter. Rekuperačná jednotka obsahuje dva filtre. Filter na výstupe chráni zariadenie pred znečistením a prachom z domácnosti z vnútorného vzduchu. Ak vnútorný vzduch obsahuje vírusové častice, budú odvetrané alebo sa zachytia na filtri, ale nepredstavujú žiadne riziko kontaminácie. To znamená, že filtre v rekuperačnej jednotke nemajú pozitívny ani negatívny vplyv na šírenie koronavírusu a nie je potrebné ich častejšie vymieňať.

Môže sa koronavírus usadiť vo filtri ventilačných jednotiek?

Vírusy sú schopné množiť sa iba u človeka alebo zvieraťa. Vírusy, ktoré skončia vo filtri, zostanú tam iba krátko predtým, ako zahynú, takže filter nebude nikdy zdrojom šírenia vírusu.

Sú k dispozícii filtre, ktoré ničia vírusy / baktérie, alebo existujú filtre, ktoré vírusy eliminujú?

Vyvinuli sme filtračnú metódu pre naše ventilačné systémy na zachytávanie najmenších prachových častíc, Pure Induct. Čistička vzduchu Pure Induct sa umiestni na prívode vzduchu do domácnosti a filtruje privádzaný vonkajší vzduch. Všetky jemné častice i vírusy budú zo vzduchu odfiltrované. Odporúčame však Pure Induct na filtrovanie napríklad jemného a ultrajemného prachu a peľu, aby sa zabránilo sennej nádche, a nie na filtrovanie vírusov, pretože vonkajší vzduch vírusy neobsahuje.

Nesie systém riadeného vetrania riziko rozšírenia koronavírusu a vzťahuje sa to na všetky typy systémov?

Naopak, riziko je znížené, pretože intenzívnejšie vetranie má pozitívny účinok. Vírusy nachádzajúce sa v kvapkách vlhkosti alebo aerosóloch sa riedia dodávaným čerstvým vzduchom a nakoniec sú odvádzané spolu s odpadovým vzduchom. Odporúča sa vetrať čo najviac.

Zvyšuje systém riadeného vetrania riziko prenosu ochorenia covid a platí to pre všetky typy systémov?

V médiách sa diskutuje o niekoľkých typoch výmenníkov tepla. Diskutovalo sa o možnom prenose vírusu pomocou výmenníkov rotačného typu. Brink tento typ výmenníka tepla nepoužíva. V doskových výmenníkoch Brink sú privádzaný vzduch a odpadový vzduch od seba navzájom na 100% oddelené.

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať. Naše odpovede sú prevzaté z usmernení a odporúčaní RIVM, Holandského národného inštitútu verejného zdravia a životného prostredia. Odporúčame pravidelne vyhľadávať najaktuálnejšie informácie na webových stránkach uvedeného inštitútu alebo miestneho orgánu.

Brink Climate Systems, B.V.

Zdroj:

REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations

RIVM Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (Ministerstvo zdravotníctva a životného prostredia, Holandsko)