Blog

ISH digital 2021

 

Na pozadí pandémie Covid-19 sa bude konať v termínoch od 22. do 26. marca popredný svetový veľtrh ISH – tentokrát v digitálnej forme. Brink Climate Systems nebude ani tento rok na ISH chýbať.

 

Špeciálna výstava sa zameriava na tzv. Zelenú dohodu členských krajín EÚ, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 klimaticky neutrálnu Európu so znížením emisií CO2 v roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 o 55%. Teplárenský priemysel a jeho partneri v súčasnosti vyvíjajú stratégie na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa v oblasti klímy, pokiaľ ide o sektor stavebníctva. V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť bude venovať riešeniam, akými sú hybridné vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá, úsporné vetracie systémy s rekuperáciou a digitálne systémy riadenia energie. Zdroje energie ako sú biometán, vodík, zelené palivá, zelená elektrina a energia dreva budú hrať vedúcu úlohu na pozadí čoraz dôležitejších zelených zdrojov.

Návštevníci fóra nájdu všetko, čo potrebujú vedieť o revolúcii v kúrení, prezentované stručne a v súvislostiach. Okrem filmových príspevkov a živých prenosov ponúka digitálna forma veľtrhu množstvo podkladových materiálov od výrobcov a zúčastnených združení.